Werkwijze:

Werknemers worden interactief getraind om gezond met hun lichaam om te  gaan tijdens de specifieke werktaken. We richten ons zowel op de beeldscherm medewerker als op de werknemer die zwaarder fysiek werk verricht.
 
De werknemers leren door zelf te ervaren en door actief mee te denken over oplossingen op het gebied van gezond werken. De eigen verantwoordelijkheid en  inzet staat hierbij op de voorgrond.
Wij werken vrijwel altijd bij het bedrijf op de werkvloer, zodat de werknemer leert de aangeleerde vaardigheden toe te passen in zijn werksituatie. Er kan zowel in groepen als individueel getraind worden.
 
Wij maken gebruik van een video-opname/foto’s waarna in het verslag  geïllustreerd wordt welke ergonomische en houding technische aanpassingen gedaan kunnen worden. Uit het werkplekonderzoek volgt een medische  beoordeling en advies.
 
De verschillende mogelijkheden:
Afhankelijk van uw vraag kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:
 

Knelpuntanalyse of werkplek onderzoek:

Hier word gekeken naar de manier  waarop uw werknemers hun werk uitvoeren en er  wordt gekeken naar de inrichting van de werkplek (ergonomie). Daarnaast worden er vragenlijsten afgenomen en of metingen gedaan.
 

Advisering en Voorlichting:

Adviezen en voorlichting word gegeven betrekkende de inrichting of aanpassing van de werkplek. Daarnaast biedt de bedrijfsoefentherapeut hulp in de keuze voor het aanschaffen van hulpmiddelen op het ergonomische gebied.

Trainingen:

Aan de hand van het eerste punt kan een training aangeboden worden, waarbij uw werknemer leert hoe zij zelf de klachten kunnen verminderen of voorkomen. Denk hierbij aan een goede zithouding achter de computer, goede werkplek voor de tandarts, ergonomisch werken van een kapper of wellicht zelfs wel een caissière.  Daarnaast wordt er informatie gegeven over mobiliserende en ontspanningsoefeningen of juist spierversterkende oefeningen, die gedaan kunnen worden om de algemeen lichamelijke conditie te verbeteren.
 
 

 Online aanmelden

 
Klik hier voor het formulier
of bel 06-54621780

 

 Cliëntenlogin

 Klik hier om in te loggen
 

 

 Vragen?


Klik hier voor het online formulier
of bel 06-54621780

 

   Aangesloten bij